“Daniel H. Pink  “A megújult elme” szerzője ezúttal darabokra zúzza szét a motivációról alkotott elképzeléseinket. Számos tanulságos kísérlet felidézésével, sajátos fogalmi keretbe ágyazva foglalja össze a magatartás-tudomány több évtizede figyelmen kívül hagyott korszakalkotó felfedezését arról, hogy a kívülrűl jövő motiváció, a jutalmazás és büntetés sokszor visszatartja a belső hajtóerőt, ami állandóan arra készteti az embert, hogy élvezettel tanuljon, alkosson és jobbá tegye a világot.

A szerző szerint a XXI. század nyertesei azok lesznek, akik ezt az ellentétet képesek feloldani a gyakorlatban. A könyv ehhez nyújt segítséget. Részletesen bemutatja, hogyan ösztönözzünk másképp, milyen módszerekkel motiváljunk kreatív, alkotó munkára, hogyan építsünk azokra, akiknél a legfőbb motiváló tényező az önállóság, a szakmai igényesség és a céltudatosság, mikor és hogyan alkalmazzuk a jutalmazás-büntetés helyett a Motiváció 3.0 eszköztárát és módszereit az üzleti szférában, az oktató-nevelő munkában és a magánéletben.”

A fenti gondolatok a  HVG Kiadó  által   kiadott  Dan Pink  a ” Motiváció 3.0 ” c.  könyv hátsó borítóján található.